Tax Free

Zgodnie z obowiązującą ustawą:
1/ uprawnionym do otrzymania zwrotu podatku VAT za zakupy, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium UE w bagażu osobistym, jest turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej.
"2/ turysta opuszczający obszar UE musi przedstawić Tax Free Form, zakupiony towar i paszport na ostatniej granicy Wspólnoty w Urzędzie Celnym, aby go ostemplować.
Musi to zrobić nie później niż w ostatnim dniu 3-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Tax Free Form bez pieczęci UC jest nieważny do refundacji."
3/ zwrot podatku jest dokonywany w złotych w punktach refundacyjnych GBP (tylko w gotówce!) i może być dokonany nie później niż w ostatnim dniu 7-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.
4/ zwrot podatku Vat nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych
5/ minimalna kwota brutto łącznej wartości zakupów, wynikająca z wystawionego Tax Free Form przez jednego sprzdawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku Vat, wynosi 200pln.
6/ do Tax Free Form powinien być zawsze dołączony paragon z kasy rejestrującej (nigdy faktura Vat).
7/ sprzedawca jest obowiązany oznaczyć punkt sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tym punkcie towarów od których przysługuje zwrot podatku:   
8/ GBP - jako podmiot dokonujący zwrotu podatku podróżnym - ma prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku.

 

Tax Free Shopping

Three simple steps to saving moneyGlobal Blue Tax Free Shopping brings you savings on the purchases you make at over 270,000 stores across the world’s best shopping districts.

So why not join the 23 million travellers who shop tax free with Global Blue every year? Simply look for the blue star or ask for Global Blue, and follow our easy process.

GET IT

Look for stores displaying Global Blue Tax Free Shopping signage in the window.

When paying for your purchases ask the shop staff for a Tax Free Form.

Tax Free Forms are available in two versions, one blue, one white.

Fill in all the required fields in block letters, using the Latin alphabet.

If you are a Global Blue Card holder present your Global Blue Card to the shop assistant.

Your personal details will be automatically filled out on the Tax Free Form.

Read more about the Global Blue Card programme.

Remember: Incomplete Tax Free Form = No refund

 

STAMP IT

At the airport please allow enough time for the refund process before your flight departs.

Before you check in for your flight, go to the Customs desk and present your completed Tax Free Form, passport, receipts and purchases to get a stamp* on your form.

Make sure the goods are unused. Don’t pack them away in your check-in luggage as you will need to show them to the Customs Officer.

*for purchases made in Norway the export validation is to be obtained from the agents at Global Blue Offices.

Remember: No Customs Stamp = No Refund

CASH IT

Go to the Refund counter displaying a Global Blue logo.

Present your stamped, completed Tax Free Forms to receive the refund in cash or to credit card.

In a rush? Mail your stamped, completed Tax Free Forms using the Global Blue envelope and receive your refund on your credit card. Adding your e-mail address on the Tax Free Form enables quicker and more effective communication between You and Global Blue Customer Services.

Please observe that at some refund points in France, UK and Switzerland an additional fixed fee per ‘Tax Refund Form’ may be charged should you require an immediate Refund in cash.

NB: The refund you receive is the VAT minus Global Blue’s handling fee.

 

Tax Free покупки

 

Услугa Global Blue Tax Free Shopping позволят вам сэкономить на покупках, совершенных в около 270,000 магазинах, расположенных в самых лучших шоппинг районах мира.
Так почему бы не присоединиться к 21 миллиону путешественников, совершающих каждый год  Tax Free  покупки  с компанией Global Blue? Просто найдите логотип компании Global Blue или спросите о Global Blue и следуйте нашим несложным инструкциям.

GET IT

Ищите логотип Global Blue Tax Free Shopping в витринах магазинов.
Оплачивая покупку, попросите Tax Free форму.
Существует 2 вида Tax Free форм: синие и белые. Заполните необходимые графы печатными буквами латинского алфавита.

Если Вы являетесь держателем Global Blue карты, то покажите Вашу карту персоналу в магазине. Ваши личные данные будут автоматически распечатаны на Tax Free форме. Более подробная информация о программе Global Blue Card находится здесь.

Запомните: Некорректно заполненная форма = отказ в получении возмещения

STAMP IT

Пожалуйста, уделите достаточно времени для получения возмещения перед вашим вылетом в аэропорту.
Перед регистрацией на рейс пройдите к таможенной стойке с заполненной Tax Free формой, заграничным паспортом, кассовыми чеками и покупками для получения таможенной печати* на вашей форме.
Убедитесь в том, что все товары имеют ценники и бирки и не были использованы. Не сдавайте свои Tax Free покупки в багаж, так как Вам будет необходимо показать их таможеннику.
* Если Tax Free покупки были сделаны в Норвегии, то экспортная печать должна быть получена у сотрудников Global Blue офисов.

Запомните: Нет таможенной печати = нет возмещения
 

CASH IT

Подойдите к стойке Пункта Возврата с логотипом Global Blue.
Предоставьте заполненную форму с таможенной печатью для того, чтобы получить возмещение наличными или на кредитную карту.
Торопитесь?
Отправьте по почте заполненную Tax Free форму с таможенной печатью в специальном конверте Global Blue и получите возмещение на кредитную карту.  Указание Вашего электронного адреса на Tax Free форме позволит нам связаться с Вами в случае необходимости и упростит общение между Вами и нашим центром обслуживания клиентов.
Пожалуйста, примите к сведению, что в некоторых пунктах возврата во Франции, Англии и Швейцарии за каждую Tax Free форму взимается дополнительный сбор в случае немедленного возмещения наличными.

Примечание: Возмещение, которое Вы получите, является суммой НДС за вычетом административного сбора.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć